Omistajakorvaukset vesialueen omistajille tulossa maksuun

Suomenselän kalatalousalue on maksamassa valtion kalastonhoitomaksuvaroista kertyneitä, vesialueen omistajille kuuluvia korvauksia. Nämä ovat korvaus vesialueen käytöstä yleiskalastusoikeuksiin. Varojen rasituskerroin on päätetty kalatalousalueen kokouksessa ja se on kolme kalatalousalueen kaikilla vesillä poislukien ne alueet, missä kalastus yleiskalastusoikeuksin on kielletty. Kevään aikana maksetaan vuoden 2018 aikana kertyneet varat. Liitteenä oleva taulukko on alustava luonnos ja summat saattavat vielä hieman muuttua.

Taulukoissa olevat pinta-alat on saatu Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä. Mikäli pinta-aloissa on mielestänne virheitä, tulee niistä olla yhteydessä Maanmittauslaitokseen. Jos vesialueellenne ei ole aiemmin maksettu korvauksia (aikaisempien kalastusalueiden kautta) ja jako-osuutenne on yli 50 €, pyydämme ilmoittamaan tilinumeronne kalatalousalueelle: johanna.mottonen@kalatalo.fi

V. 2018 varojen jakotaulukko vesialueen omistajien nähtäville. Linkki aukeaa uuteen välilehteen.