Tervetuloa Suomenselän kalatalousalueen kotisivuille!

Perustietoa kalatalousalueesta

Suomenselän kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 38 112 hehtaaria. Sen hallinnon kotipaikkana on Virrat. Kalatalousalue käsittää seuraavat vesialueet: Pihlajaveden reitti Tarjanneveteen ja Ähtarinreitti Toisveden, Vaskiveden ja Visuveden kautta Tarjanneveteen, Syvinkisalmeen asti, sekä Soinin kunnan alueella olevat pienvesien valuma-alueet Ähtävänjoen ja Kymijoen alueelle.

Kalatalousalueen toiminta rahoitetaan valtion kalastonhoitomaksuvaroista maksettavista toiminta-avustuksesta ja erilaisille hankkeille myönnettävistä edistämismäärärahoista, kalastuslain mukaan kalatalousalueelle jäävistä omistajakorvauksista, sekä vesialueen omistajien sopimuksella kalatalousalueelle siirrettävien kalastuslupien myynnistä.

Suomenselän kalatalousalueen keskeisenä tehtävänä on lisätä yhteistyötä kalavesillä toimivien eri tahojen kesken sekä lisätä kalavesien erilaisia käyttömuotoja. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta kalastukseen ja kalatalouteen sekä mahdollistaa kalastus nuorten harrastuksena.

Osakaskunnat tiedottavat

Hallinto ja järjestäytyminen

Kalatalousalueen perustamiskokous pidettiin 20.2.2019 Virroilla. Kokouksessa hyväksyttiin kalatalousalueen säännöt, jotka toimitettiin vahvistettavaksi ELY-keskukseen. Hallitukseen valittiin yhdeksän jäsentä eri puolilta toimialuetta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Tapanainen, varapuheenjohtajaksi; Ari Hyvölä sekä jäseniksi: Tapio Lähteenmaa, Matti Takamäki, Pasi Perämäki, Jari Pusaa, Esko Martin, Tapio Janhunen. Toiminnanjohtajan tehtävää hoitaa Johanna Möttönen Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:stä.

Kalatalousalueen lakisääteiset tehtävät

Kalatalousalueen perustehtävät määrätään kalastuslaissa. Päätäntävaltaa käyttävät kalatalousalueen kokous, kokouksen valitsema hallitus ja hallituksen nimeämä toiminnanjohtaja.

Kalatalousalueen tehtäviä ovat mm.

  • kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;
  • kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta;
  • kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;
  • kalastuksenvalvonnan järjestäminen;
  • kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;
  • kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin;
  • vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;
  • viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;
  • muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä lakiin perustuvat tehtävät.